Pozvánka a registrace na konferenci ZIPYHO A JABLÍKOVI KAMARÁDI 2018-03-20T19:30:51+00:00
POZVÁNKA

Mezinárodní konference „Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole“

21. 3. 2018
Přidat do kalendáře
03/21/2018 08:00
03/21/2018 18:00
1440
Europe/Paris
Konference Zipyho a Jablíkovi kamarádi
Konference představí mezinárodní zkušenosti s prací s metodikami Zipyho a Jablíkovi kamarádi
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
Navigovat z Google Maps

Konference představí mezinárodní zkušenosti s prací s metodikami Zipyho a Jablíkovi kamarádi a výstupy z projektu „Zipyho a Jablíkovi kamarádi – metodiky pro rozvoj sociálních dovedností“ (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040). Vystoupí zástupci organizací z Velké Británie, Norska, Bulharska, Litvy, Slovenska a Polska, frekventanti budou seznámeni nejen s východisky a principy metodik, ale i pozitivní pedagogiky, inkluzivního vzdělávání, prevence rizikového chování a jejich uplatňování v různých evropských zemích.

PROGRAM

Únor 5

8.00 – 9.00

Prezence
Únor 5

9.00 – 10.30

  • slavnostní zahájení, úvodní slovo
  • vystoupení Partnership for Children – filosofie a historie metodik ZK a JK, rozšíření po světě
  • E-clinic, z.ú. – historie Zipyho kamarádů v ČR, zasazení do kontextu mezioborového přístupu k duševnímu zdraví a prevenci RCH
Únor 5

10.30 – 11.00

Dopolední pauza na kávu
Únor 5

11.00 – 12.00

  • shrnutí výstupů projektu Zipyho a Jablíkovi kamarádi
  • „Ze světa“ – stručné představení zahraničních hostů – jak pracují s ZK+JK u nich a krátká pozvánka na jejich workshop
Únor 5

12.00 – 13.00

Polední pauza na oběd
Únor 5

13.00 – 16.30

WORKSHOPY – Velká Británie, Norsko, Litva, Polsko, Slovensko, Bulharsko
Únor 5

16.30 – 17.00

Odpolední pauza na kávu
Únor 5

17.00 – 18.00

  • panelová diskuse – možnosti financování, mezinárodní spolupráce apod.
  • oficiální zakončení
REGISTRACE

Registrační formulář byl již uzavřen, děkujeme za pochopení.

Pokud máte stále zájem o účast na konferenci, můžete se dostavit osobně, místo pro Vás najdeme.

webové stránky projektu