CORPORATE DESIGN & WEB & PRINT

RPM FACILITY

Vzhledem k růstu a rozšiřování společnosti RPM Services o dceřinou společnost RPM Facility vznikla potřeba odlišit značky a vytvořit mezi nimi funkční vizuální propojení s ohledem na stávající vzhled a použitelnost corporate designu mateřské společnosti s prioritou na jejich další možný rozvoj.

Nové rozdělění se řídí jednotným brandingem napříč společností (známé jako single branding nebo monolithic brand architecture). Bude tak možné odlišit jednotlivé segmenty služeb a jednotlivé podbrandy budou težit z hlavní značky (RPM) společně vytvářejí větší hodnotu a povědomí, podporuje a dává na vědomí růst společnosti. Níže modelový příklad člěnění a detaily změn.

Původní mateřské logoNové logo

& MUCH MORE